Este venitul din depozit primit?

Website

Conceptul de depozit nu este definit în legea fiscală. În dicționarul limbii poloneze, depozitul este definit ca o sumă de bani depusă sub garanția păstrării obligației și constituie despăgubire în cazul neîndeplinirii acestei obligații. Prin urmare, de regulă, depozitul de garanție este rambursabil la efectuarea acestuia.

Este venitul din depozit și este impozabil?

Potrivit Legii PIT, veniturile includ banii și valorile în numerar primite sau puse la dispoziție contribuabilului în anul calendaristic, precum și valoarea prestațiilor primite în natură și a altor beneficii gratuite.

Depozitul în numerar nu este tratat ca suma rămasă la dispoziția destinatarului. El nu poate dispune liber de el, ci îl păstrează doar pentru o anumită perioadă de timp, deoarece este în general returnabil.

Simpla primire a unui depozit de către o parte la contract, datorită naturii returnabile, nu constituie venit pentru aceasta și nu este supusă impozitării.

Când depozitul devine venit?

Cu toate acestea, se poate întâmpla ca o parte la contract să rețină depozitul plătit de antreprenor ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului. Într-o astfel de situație, depozitul reținut devine venit și este supus impozitului pe venit.