Obligația fiscală cu TVA în vânzarea prin corespondență - cum să o definiți?

Taxă De Serviciu

În timp ce determinarea momentului în care apare obligația de TVA în cazul vânzărilor staționare nu ridică îndoieli majore, problema determinării acestuia apare în cazul contribuabililor care efectuează vânzări prin corespondență. Reglementările nu prevăd excepții în acest sens, ceea ce face dificilă determinarea momentului efectiv al vânzării. Când apare obligația de TVA la vânzarea prin poștă? Veți găsi răspunsul în articol.

Momentul in care apare obligatia de TVA - regula generala

Ca regulă generală, momentul în care ia naștere obligația de TVA în temeiul art. 19a alin. 1 din Legea TVA apare la livrarea bunurilor sau la prestarea serviciului. Prin livrarea mărfurilor în conformitate cu art. 7 sec. 1 înseamnă transferul dreptului de a dispune de bunurile în cauză în calitate de proprietar, dar transferul dreptului de proprietate nu este necesar. În practică, acesta este momentul efectiv în care bunurile sunt predate cumpărătorului.

De altfel, după cum rezultă din art. 19a alin. 8 din Legea TVA, dacă contribuabilul primește plata sau o parte a acesteia pentru o tranzacție viitoare înainte de livrarea bunurilor, atunci obligația fiscală ia naștere la primirea acesteia. Art. 19a sec. 8 din Legea TVA:
„Dacă, înainte de livrarea bunurilor sau prestarea serviciului, a fost primită total sau parțial plata, în special: avans, avans, avans, rate, construcție sau contribuție pentru locuințe înainte de înființarea cooperativei; dreptul la o locuință sau un spațiu în alt scop, obligația fiscală ia naștere la primirea acesteia cu privire la suma primită, sub rezerva secțiunii 5, pct. 4.” Pe scurt, obligația fiscală în temeiul TVA ia naștere la data vânzării, înțeleasă ca fiind ziua livrării bunurilor sau a prestării serviciului, sau data primirii plății, în funcție de care dintre aceste evenimente s-a produs primul.

Obligație fiscală TVA - reguli speciale

Pe lângă regula generală care definește momentul în care ia naștere o obligație fiscală, legiuitorul a prevăzut și situații speciale în care obligația fiscală ia naștere pe principii diferite.

În temeiul art. 19a alin. 5 din Legea TVA, obligația fiscală ia naștere la primirea totală sau parțială a plății, de ex. pentru tranzactii:

  • eliberarea mărfurilor de către comisar agentului comisionar în temeiul unui acord de comision,

  • transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor prin ordin al unei autorități publice sau al unei entități care acționează în numele acestei autorități în schimbul unei compensații;

  • livrarea de bunuri efectuată în curs de execuție, prevăzută la art. 18.

Proceduri speciale se aplică și pentru livrarea cărților tipărite (cu excepția hărților și a pliantelor), precum și a ziarelor, revistelor și revistelor tipărite. În acest caz, obligația fiscală pentru livrarea către un plătitor activ de TVA ia naștere la momentul emiterii facturii.

Obligație fiscală cu TVA pentru tranzacțiile externe

Livrare intracomunitară de bunuri

La livrarea bunurilor către contractori intracomunitari în conformitate cu art. 20 alin 1 din Legea TVA, obligația fiscală ia naștere la data emiterii facturii, cel târziu în data de 15 a lunii următoare celei în care s-a efectuat livrarea.

Totuși, pentru livrările de bunuri efectuate în mod continuu pe o perioadă mai mare de o lună, acestea se consideră a fi efectuate în fiecare lună până la finalizarea livrării acestor bunuri.

În cazul livrărilor intracomunitare de bunuri, plata facturii nu afectează obligația fiscală. În consecință, este important să nu se emită facturi în avans pentru viitoarele tranzacții intracomunitare, deoarece acestea nu au consecințe fiscale.

Export de mărfuri

Nu există proceduri specifice pentru exportul de mărfuri. Astfel, obligația fiscală pentru astfel de tranzacții decurge pe principii generale, adică la momentul livrării mărfurilor sau al primirii plății, în funcție de care dintre aceste evenimente s-a produs primul.

Începeți o perioadă de probă gratuită de 30 de zile, fără obligații!

Obligație fiscală cu TVA pentru vânzările prin corespondență

De asemenea, nu există prevederi specifice pentru vânzările prin corespondență. Obligația fiscală în temeiul TVA ar trebui să fie luată în considerare pe principii generale, adică apare în momentul livrării bunurilor sau în momentul primirii plății. În cazul vânzărilor prin corespondență, în care clientul efectuează mai întâi plata și apoi mărfurile îi sunt expediate, situația pare clară - obligația fiscală ia naștere la primirea plății pentru marfă. Pentru livrările intracomunitare (prestările intracomunitare), obligația de TVA pentru vânzarea la distanță apare la data emiterii facturii. Este diferit în tranzacțiile în care bunurile sunt expediate pentru prima dată și clientul plătește numai la primire, adică în raport cu așa-numitul plata la livrare. Apoi, conform regulii generale, obligația fiscală ia naștere la momentul livrării mărfurilor către client. Cu toate acestea, poate fi dificil să se determine data efectivă de livrare a mărfurilor către client.

Prin urmare, organele fiscale iau poziția că data vânzării și, prin urmare, data obligației fiscale, ar trebui să fie data predării bunurilor către societatea de livrare, deoarece furnizorul este obligat să le livreze, și deci vânzătorul. transferă dreptul de a dispune de bunuri în calitate de proprietar.

Această poziție este confirmată de interpretarea individuală a Directorului Informației Fiscale Naționale din 4 octombrie 2018, ref. Nr. 0114-KDIP1-1.4012.498.2018.2.RR:

„Trecând cele de mai sus în prevederile privind impozitul pe bunuri și servicii, trebuie precizat că momentul livrării bunurilor în sensul articolului 7 alineatul (1) din Legea privind impozitul pe bunuri și servicii corespunde momentului” livrării. de mărfuri „la care se face referire la articolul 544 din Cod. Prin urmare, într-o situație în care mărfurile sunt expediate cumpărătorului prin intermediul unui transportator (expeditor, curier), livrarea mărfurilor are loc în momentul în care mărfurile sunt eliberate către entitatea care este obligat să le livreze, deoarece în acel moment furnizorul transferă dreptul de a dispune de bunuri în calitate de proprietar.

În lumina celor de mai sus, în cazul care face obiectul cererii, Solicitantul, la livrarea mărfii prin curier, este obligat să folosească data livrării mărfii către curier ca dată de livrare pe factură. "

O factură care documentează o vânzare prin corespondență de pe teritoriul țării către o persoană fizică sau o companie care nu este obligată să deconteze tranzacții de achiziții intracomunitare, ar trebui să fie marcată EE în JPK V7, mai multe despre aceasta în articolul: Comandă prin corespondență vânzare către UE - cum se emite o factură ESPO?

Pe scurt, obligația de TVA pentru vânzările prin corespondență apare la livrarea bunurilor către client sau la primirea plății, oricare dintre acestea este prima. În cazul livrărilor în care plata se face la livrare, adică în momentul primirii coletului de către antreprenor, data vânzării ar trebui să fie data eliberării bunurilor către compania de livrare.

Cum eliberez o factură pentru ESPO înainte de depășirea limitei?

Dacă limita ESPO nu a fost depășită și nu v-ați înregistrat în mod voluntar pentru TVA-OSS și facturile de vânzare emise ar trebui să fie impozitate cu cota națională de TVA poloneză, cu factura marcată cu codul EE. Pentru a activa codul EE, accesați fila: SETĂRI »TAXELE» TIPUL TRANZACȚIILOR DE SIGURANȚĂ »TRANZACȚII SPECIALE și selectați opțiunea EE - vânzare prin corespondență către UE și furnizarea de servicii de radiodifuziune și telecomunicații electronice.

Pentru a emite o factură, accesați fila: VENITURI »VÂNZARE» EXPOSIȚIE »FACTURA, selectați cumpărătorul, adică persoană fizică din altă țară din UE, unde în câmpul în care este setat implicit NIP-ul, selectați opțiunea NIMIC, apoi aplică cota de TVA poloneză.

În subfila CONTABILITATE, selectați opțiunea EE ca tip de vânzări JPK_V7.

Factura astfel emisă va fi înscrisă în coloana 7 din KPiR - Vânzări de bunuri și servicii (sau evidența veniturilor pentru o sumă forfetară) și în registrul de TVA vânzări. În plus, în partea de înregistrare a fișierului JPK_V7, factura va avea denumirea EE.