Donarea activelor companiei la KPiR

Website

Atunci când întreprinzătorul decide să doneze proprietatea companiei, apar anumite obligații de ambele părți - atât din partea donatorului, cât și a beneficiarului.

Donarea bunurilor companiei - atributii donator

Fiecare donator este obligat să ofere un beneficiu gratuit persoanei sau instituției beneficiare. În cazul în care întreprinzătorul deține bunuri care nu au fost complet amortizate, proprietarul afacerii este obligat să înceteze această activitate din luna următoare celei de donație, iar ultima amortizare va deveni cost în luna respectivă a donației. Important este că donatorul (în conformitate cu Art. 11 (1) și Art. 14 din Legea PIT) nu primește venituri din această activitate, iar donația nu poate constitui un cost deductibil fiscal. Acest lucru este precizat în art. 23 sec. 1 pct. 11 din Legea PIT:

Art. 23 sec. 1 punctul 11NDonațiile și donațiile de orice fel nu sunt considerate costuri deductibile fiscal, cu excepția faptului că costul obținerii de venituri este costurile de producție sau prețul de achiziție al produselor alimentare menționate la articolul 1. 43 sec.1 pct. 16 din Legea privind impozitul pe bunuri și servicii, transferat către organizațiile de utilitate publică în sensul prevederilor Legii privind activitățile de utilitate publică, destinate exclusiv activităților de caritate desfășurate de aceste organizații.

 

Important este că persoanele care conduc o afacere pot deduce anumite donații în declarația fiscală anuală. Aceasta este reglementată de art. 26 sec. 1 pct. 9 din Legea PIT:

 

Art. 26 sec. 1 punctul 9 Baza de calcul a impozitului, sub rezerva articolului 22. 29-30c și art. 30E, este venit determinat în conformitate cu articolul 5. 9, art. 24 sec. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, sec. 6 sau articol. 24b alin. 1 și 2 sau articol. 25, după deducerea sumelor donațiilor efectuate în scopul:

a) specificate la art. 4 din Legea privind activitatea de folos public, organizațiile prevăzute la art. 3 sec. 2 și 3 din prezenta lege, sau organizații echivalente specificate în dispozițiile care reglementează activități de folos public în vigoare într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât Republica Polonia sau altă țară aparținând Spațiului Economic European, care desfășoară activități de interes public în sfera sarcinilor publice, implementarea acestor obiective, sub rezerva alin 6e,

b) cult religios,

(c) donarea de sânge efectuată de donatori de sânge onorifici în conformitate cu art. 6 din Legea din 22 august 1997 privind serviciul public de sânge (Jurnalul de legi nr. 106, pct. 681, cu modificările ulterioare), în cuantumul echivalentului în numerar pentru donarea de sânge specificat în reglementările emise în baza Artă. 11 sec. 2 din prezentul act

- in cuantumul donatiei facute, dar nu mai mult de suma reprezentand 6% din venit.

Donarea bunurilor companiei - responsabilitățile destinatarului

Cel mai important este ca beneficiarul să implementeze donația în registrul mijloacelor fixe și să definească clar amortizarea acestora în timp.

Un mijloc fix este un activ conform Legii PIT în următoarele cazuri:

  • formează un întreg și este utilizabil în momentul primirii,

  • este deținută sau deținută în comun de contribuabil,

  • va fi folosit mai mult de un an,

  • va fi folosit de contribuabil în scopurile aferente activității sale de afaceri sau dat în baza unui contract de închiriere, închiriere sau leasing.

Stabilirea valorii initiale a obiectului donatiei

Valoarea mijlocului fix în cazul unei donații se determină pe baza valorii de piață la data cumpărării. Este posibilă o derogare, atâta timp cât valoarea măsurii este specificată în contract ca fiind mai mică. Un cost fiscal conform art. paragraf 1 pct. 45a lit. și vor exista anulări de amortizare:

 

Artă. 1 pct. 45a Radiarile de amortizare din valoarea initiala a mijloacelor fixe si a activelor necorporale dobandite cu titlu gratuit nu sunt considerate costuri deductibile fiscal, cu exceptia celor dobandite prin mostenire sau donatie, daca: achizitia nu constituie venit din primirea gratuita a bunurilor. sau drepturile sau veniturile din acest cont sunt scutite de impozitul pe venit, sau achiziția constituie venit pentru care, în conformitate cu reglementări separate, s-a renunțat la colectarea impozitului.

 

Există câteva aspecte importante de avut în vedere atunci când vine vorba de decontarea corectă a tranzacției de transfer al proprietății companiei. Pentru că, în timp ce donația este neutră fiscală pentru întreprinzător, această obligație fiscală apare pentru beneficiar.