Când și sub ce formă să rezilieze contractul de muncă?

Serviciu

După luarea deciziei de încetare a cooperării cu angajatul, este momentul să predea încetarea contractului de muncă. Apar apoi întrebările când și sub ce formă ar trebui depuse. De asemenea, pot apărea probleme cu determinarea corectă a datei de încheiere a contractului.

Incetarea contractului de munca

În conformitate cu prevederile legislației muncii, oricare dintre părți poate rezilia contractul de muncă cu preaviz. Termenul de preaviz este timpul care trece de la momentul in care una dintre parti inceteaza contractul de munca si pana la incetarea raportului de munca.

Art. 30 din Codul muncii
§ 3 Declarația fiecărei părți de încetare sau încetare a contractului de muncă fără notificare trebuie făcută în scris.

De menționată hotărârea Curții Supreme din 24 martie 1999 (I PKN 631/98), care a constatat că încetarea unui contract de muncă, depusă într-o altă formă decât cea scrisă, de exemplu oral, este incompatibilă cu prevederi ale dreptului muncii, dar efective și, pe cale de consecință, contractul de muncă este încetat. Atunci când depuneți o sesizare orală unui salariat care este în contradicție cu prevederile legislației muncii, trebuie reținut că acesta are dreptul de a face apel la instanța de muncă. In situatia in care salariatul face recurs la instanta, incetarea contractului de munca nu va duce la incetarea acestuia.

Încetarea unui contract de muncă depus electronic cu o semnătură electronică securizată verificată cu un certificat calificat valabil echivalează cu o declarație de voință scrisă, care nu se poate spune despre un fax sau e-mail.

Durata perioadei de preaviz

Din momentul în care înștiințarea este dată salariatului, pentru ca acesta să aibă posibilitatea de a citi conținutul acesteia, începe perioada de preaviz. Durata perioadelor de preaviz trebuie luată în considerare pentru a determina data de încheiere corectă. Acestea depind de tipul de contracte și de vechimea în muncă a angajatului.

Perioada de preaviz pentru un contract încheiat pe perioadă de probă

3 zile lucratoare

dacă perioada de probă nu depăşeşte 2 săptămâni

1 săptămână

dacă perioada de probă este mai mare de 2 săptămâni

2 saptamani

dacă perioada de probă este de 3 luni

În conformitate cu prevederile, contractele de muncă pe perioadă determinată și cele încheiate pe perioadă nedeterminată se caracterizează prin perioade de preaviz mai lungi decât în ​​cazul contractelor pe perioadă de probă.

Perioada de preaviz pentru un contract pe durată determinată și pe perioadă nedeterminată

2 saptamani

dacă salariatul a fost angajat de mai puțin de 6 luni

1 lună

dacă salariatul este angajat de cel puţin 6 luni

3 luni

dacă salariatul este angajat de cel puţin 3 ani

Cum se stabilește data de încheiere a contractului

Perioadele de preaviz sunt stabilite în zile lucrătoare, săptămâni și luni. Pentru stabilirea datei de încheiere a preavizului este indicat să se utilizeze prevederile Codului Muncii și prevederile Codului civil.

Notificarea de reziliere se calculează în zile lucrătoare

Când termenul de preaviz se calculează în zile, de exemplu, în cazul unui contract încheiat pe perioadă de probă, conform art. 300 din Codul muncii, în materie nereglementată de prevederile legislației muncii, dispozițiile Codului civil se aplică în mod corespunzător raportului de muncă, cu condiția ca acestea să nu contravină principiilor dreptului muncii.

Potrivit art. 111 din Codul civil o perioadă marcată în zile se termină cu sfârșitul ultimei zile, iar dacă începutul unei perioade marcate în zile este un eveniment, nu se ia în considerare la calcularea datei zilei în care s-a produs evenimentul.

Exemplul 1.

Luni, 6 septembrie 2021, angajatorul i-a transmis doamnei Janina un preaviz de încetare a contractului de muncă încheiat pe perioadă de probă. Doamna Janina lucrează de luni până vineri, iar termenul de preaviz este de 3 zile lucrătoare, deoarece contractul nu depășește 2 săptămâni. Perioada de preaviz începe marți, 7 septembrie 2021 și se încheie, respectiv, joi, 9 septembrie 2021.

Începeți o perioadă de probă gratuită de 30 de zile, fără obligații!

O perioadă de preaviz de o săptămână sau o lună

În temeiul art. 30 § 21 din Codul Muncii perioada de preaviz pentru un contract de muncă pe o săptămână sau o lună sau un multiplu al acesteia se încheie sâmbătă sau, respectiv, în ultima zi a lunii.

Exemplul 2.

Doamna Wanda a primit un preaviz de încetare a contractului de muncă miercuri, 8 septembrie 2020. Perioada de preaviz pentru doamna Wanda este de 2 săptămâni, deoarece este angajată cu contract pe durată determinată, care nu depășește 6 luni. Trebuie să treacă două săptămâni întregi între depunerea avizului de 2 săptămâni, miercuri, și ultima zi a raportului de muncă va fi sâmbătă, adică avizul de încetare de miercuri, 8 septembrie, se va încheia pe 25 septembrie 2021.

Incetarea contractului de munca depus prin scrisoare recomandata

Angajatorul poate anunța încetarea:

  • direct angajatului, de preferință în prezența unui martor care este străin. Atunci când angajatul refuză să citească conținutul concedierii, este o idee bună să noteze pe scurt incidentul.
  • prin posta. În acest caz, încetarea contractului de muncă se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Trebuie amintit că există un anumit grup de lucrători sub protecție specială care nu trebuie concediați. În cazul livrării prin poștă, termenul de preaviz trebuie să fie socotit de la data primirii scrisorii.

Exemplul 3.

Angajatorul dorește să-l concedieze pe domnul Wojciech, care are un preaviz de 2 săptămâni. Vineri, 30.09.2021, la momentul tentativei de transmitere a notificării, domnul Wojciech a refuzat să citească conținutul documentului.

  • 30.09.2021 (joi) - angajatorul l-a familiarizat pe domnul Wojciech cu conținutul anunțului,
  • 4.09.2021 (luni) - data trimiterii scrisorii recomandate,
  • 08.10.2021 (vineri) - Domnul Wojciech a primit scrisoarea,
  • 23 octombrie 2021 (sâmbătă) - contractul se încheie cu o perioadă de preaviz de 2 săptămâni

Dacă nu a existat niciun martor în timpul încercării de a preda avizul de reziliere domnului Wojciech, atunci termenul de preaviz de 2 săptămâni curge din momentul primirii coletului, adică din 08.10.2021.

În cazul în care domnul Wojciech nu a ridicat coletul, termenul de preaviz de 2 săptămâni începe după dubla notificare a coletului, adică după 15 zile de la data trimiterii notificării.

Care sunt regulile de livrare a notificării de reziliere prin poștă

  • scrisoarea va fi considerată livrată dacă este ridicată de un membru adult al gospodăriei;
  • în cazul în care salariatul și-a schimbat locul de reședință și nu și-a anunțat angajatorul despre aceasta, trimiterea notificării la adresa nevalidă se consideră că a fost comunicată;
  • o scrisoare este considerată a fi livrată efectiv atunci când angajatul are posibilitatea de a citi conținutul acesteia, dar nu colectează trimiterea poștală.

Dacă se ia o decizie de încetare a raportului de muncă cu un angajat, antreprenorul trebuie să analizeze cu atenție sub ce formă și până la ce dată ar trebui să rezilieze contractul de muncă.