Inventar în avans impozit pe venit pentru decembrie - este necesar?

Taxă De Serviciu

Pe parcursul anului fiscal, antreprenorii trebuie să efectueze plăți în avans pentru impozitul pe venit în termenul legal. Obligația de mai sus se aplică tuturor contribuabililor. Antreprenorii trebuie să calculeze avansul pe baza evidențelor ținute. În plus, contribuabilii sunt obligați să întocmească un inventar final la sfârșitul anului. Verificați dacă contribuabilul trebuie să includă inventarul în avans impozit pe venit pentru luna decembrie!

Ce este impozabil?

În temeiul art. 9 (1) din Legea PIT, toate tipurile de venituri sunt supuse impozitării cu impozitul pe venitul persoanelor fizice, cu excepția celor menționate la art. 21, 52, 52a și 52c și veniturile din care s-a renunțat la colectarea impozitului în temeiul prevederilor Codului fiscal.

Această prevedere stabilește un principiu general de impozitare cu impozit pe venit, conform căruia toate beneficiile imobiliare obținute de contribuabil într-un anumit an sunt supuse impozitării, cu excepția celor care au fost excluse de la această impozitare în temeiul Legii (de exemplu, prin introducerea unui impozit statutar). scutire sau necolectarea impozitului). În temeiul art. 10 sec. 1 pct. 3 din Legea PIT, una dintre sursele de venit este activitatea economică neagricolă.

În temeiul art. 5a pct. 6 din Legea PIT, ori de câte ori Legea se referă la activitate economică sau activitate economică neagricolă, înseamnă o activitate lucrativă:

 1. producție, construcții, comerț, servicii;

 2. constând în căutarea, identificarea și extragerea mineralelor din zăcăminte;

 3. constând în folosirea lucrurilor şi a activelor necorporale

- desfasurat in nume propriu, indiferent de rezultatul acestuia, in mod organizat si continuu, din care veniturile obtinute nu sunt incluse in alte venituri din sursele enumerate la art. 10 sec. 1 punctele 1, 2 și 4-9.

În temeiul art. 14 alin. (1) din Legea PIT, pentru veniturile din activitatea prevăzută la art. 10 sec. 1 pct. 3 (activitate economică neagricolă), se au în vedere sumele datorate, inclusiv cele care nu au fost efectiv primite, excluzând contravaloarea mărfurilor returnate, reducerile acordate și reducerile. În cazul contribuabililor care vând bunuri și servicii supuse impozitului pe bunuri și servicii, veniturile din această vânzare vor fi considerate venituri minus impozitul datorat pe bunuri și servicii.

Avansuri lunare din impozitul pe venit

În temeiul art. 44 sec. 1 pct. 1 din Legea PIT, contribuabilii care realizează venituri din activități comerciale neagricole sunt obligați, fără a fi citați, să efectueze plăți anticipate pentru impozitul pe venit în cursul anului fiscal, în conformitate cu principiile prevăzute la alin. 3, sub rezerva prevederilor paragrafului 2. 3f-3h. Legiuitorul la alin. 3, a obligat contribuabilii să plătească avansuri lunare, stabilind că obligația de plată a avansului ia naștere începând cu luna în care venitul a depășit suma care generează obligația de plată a impozitului. Avansul pentru această lună este impozitul calculat pe acest venit, conform regulilor prevăzute la art. 26, 27 și 27b din Legea PIT. Avansul pentru lunile următoare se determină ca diferență între impozitul datorat pe venitul realizat de la începutul anului și suma plăților în avans pentru lunile precedente. Din prevederile de mai sus rezultă că avansul la impozitul pe venit are caracteristicile unui impozit. Plata în avans este, de asemenea, un beneficiu obligatoriu, de drept public și nerambursabil. Cu toate acestea, ele se deosebesc de impozit prin termenul limită de plată și perioade contabile separate și, prin urmare, sunt separate și independente de obligația fiscală.

Termenele limită pentru plata avansului

Contribuabilul poate alege decontarea lunară sau trimestrială a impozitului pe PIT. Avansul lunar pentru impozitul pe venit trebuie plătit până în data de 20 a lunii următoare celei căreia i se aplică avansul. Plata trimestrială în avans trebuie efectuată până în data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se stinge datoria. Avansul pentru ultima lună (trimestru) a anului fiscal se plătește de către contribuabil până la data de 20 ianuarie a anului fiscal următor. De la 1 ianuarie 2019, prevederea care permite neplata avansului pentru ultima lună sau, respectiv, trimestru, în cazul în care contribuabilul a depus declarație și a achitat taxa înainte de termenul de plată a acestuia. Ultima perioadă în care ai putut profita de acest privilegiu a fost 2018.

Exemplul 1.

Domnul Jan decontează lunar impozitul pe venit. Prin urmare, va trebui să plătească avansul pentru ianuarie 2020 până la 20 februarie 2020.

Exemplul 2.

Doamna Magda își decontează impozitul pe venit trimestrial. Avansurile pentru anul 2020 vor fi plătite prin:

 • pentru primul trimestru până la 20 aprilie 2020,
 • pentru al doilea trimestru până la 20 iulie 2020,
 • pentru al treilea trimestru până la 20 octombrie 2020,
 • pentru al patrulea trimestru până la 20 ianuarie 2021.

Inventar (inventar)

Să reamintim că în temeiul art. 24a alin. 1 din Legea PIT, persoanele fizice, societățile civile ale persoanelor fizice, societățile în nume colectiv de persoane fizice și societățile care desfășoară activitate economică, sunt obligate să țină un evidență fiscală a veniturilor și cheltuielilor, denumită în continuare „cartea”, sub rezerva paragraf 3 și 5, sau registre de conturi, în conformitate cu reglementări separate, într-un mod care să asigure determinarea venitului (pierderii), a bazei de impozitare și a sumei impozitului datorat pentru anul fiscal, inclusiv pentru perioada de raportare, precum și luarea se ține seama în evidența mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale, informațiile necesare calculării cuantumului deprecierii în conformitate cu prevederile art. 22a-22o.

Normele detaliate de ținere a registrului fiscal de venituri și cheltuieli sunt specificate în Ordonanța ministrului finanțelor din 26 august 2003 privind ținerea registrului fiscal de venituri și cheltuieli (Jurnalul de lege nr. 152, pct. 1475, cu modificările ulterioare).

Din 2019, antreprenorii care decontează sume forfetare pe veniturile înregistrate nu sunt obligați să întocmească un inventar fizic (atât la momentul începerii înregistrării veniturilor, la sfârșitul anului fiscal, cât și la lichidarea unei afaceri sau schimbarea unui partener în societate). ). Cu toate acestea, în cazul lichidării activității de afaceri, contribuabilii vor fi obligați să întocmească o listă de active.

Inventarul natural și obligația de pregătire

Obligația de a efectua un inventar fizic și datele efectuării acestuia sunt specificate în § 27 alin. 1 de mai sus regulament. În conformitate cu această prevedere, contribuabilii sunt obligați să întocmească și să înscrie un inventar fizic în carte:

 • bunuri comerciale;

 • materiale de bază și auxiliare (materii prime);

 • produse semi-finisate;

 • lucrări în curs;

 • produse terminate;

 • penurii și risipă.

Termenul limită pentru inventarul fizic:

 • 1 ianuarie, la sfârșitul fiecărui an fiscal;

 • data începerii afacerii în cursul anului fiscal;

 • în cazul schimbării acționarului;

 • în cazul modificării proporției de acțiuni ale acționarilor;

 • la momentul lichidării afacerii.

Inventarul fizic se înscrie în carte și atunci când persoanele care conduc o întreprindere îl pregătesc pentru perioade lunare sau când, în baza unor reglementări separate, întocmirea lui a fost dispusă de către șeful biroului fiscal (§ 27 (2) din cele de mai sus). -regulamentul menționat).

Inventariere in avans pentru impozitul pe venit

În temeiul art. 24 sec. 2 din Legea PIT, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activitatea de afaceri, țin evidența veniturilor și cheltuielilor, venitul din activitate este diferența dintre veniturile în sensul art. 14, iar costul de obținere, majorat cu diferența dintre valoarea inventarului final și inițial al mărfurilor de comerț, a materiilor prime și auxiliare (materii prime), a semifabricatelor, a lucrărilor în curs, a produselor finite, a lipsurilor și a resturilor. Astfel, inventarul final este important pentru decontarea impozitului pe venit. La plata avansului pentru luna decembrie, contribuabilul știe de obicei deja valoarea inventarului final. În acest caz, includerea acestui inventar în avansul pentru luna decembrie poate fi benefică pentru antreprenor. Nu există obstacole legale pentru a include inventarul în impozitul pe venit în avans pentru luna decembrie.

Începeți o perioadă de probă gratuită de 30 de zile, fără obligații!

Cele de mai sus sunt confirmate de hotărârea Curții Supreme Administrative din 29 noiembrie 2016, dosar ref. II FSK 2957/14

Întrucât un contribuabil care conduce o afacere este obligat să ia în calcul la calculul avansurilor și veniturile și costurile obținerii acestora pentru luna decembrie, nu există premise raționale pentru a nu le ajusta pentru diferențele rezultate din inventariere, care este obligat prin lege să se pregătesc pentru încheierea atât a anului fiscal, cât și a ultimei luni din acel an în același timp. Determinarea venitului în scopul calculării avansului pe luna decembrie de către contribuabilii care realizează venituri din activități comerciale și țin evidența veniturilor și cheltuielilor în baza art. 44 sec. 2 teza a doua u.p.d.o.f. conform regulilor prevăzute la art. 24 sec. 2 din prezenta lege nu depinde de notificarea conducătorului biroului fiscal cu privire la intenția de a întocmi un inventar fizic la 31 decembrie.

Exemplul 1.

Compania ABC Jan Kowalski a generat în 2019 un venit de 65 mii PLN. zloți. Inventarul inițial la 1 ianuarie 2019 era de 15.000 PLN. zloți. Pe de altă parte, inventarul final la 31 decembrie 2019 se ridica la 32 mii PLN. zloți. În conformitate cu cele de mai sus, diferența de inventar se va ridica la (+) 17 mii. zloți. Deci, dacă inventarul ar fi inclus în avansul pentru impozitul pe venit, ar crește venitul și s-ar ridica la 82 mii PLN. PLN (65 mii + 17 mii).

Analizand cele de mai sus, in aceasta situatie nu este favorabila includerea inventarului in avansul pentru impozit pe venit pe luna decembrie.

Exemplul 2.

Luând datele din exemplul anterior - venit în valoare de 65 mii. PLN, dar cu următoarele valori:

 • inventar de la 1 ianuarie 2019. - 32 mii zloți,
 • inventar la 31 decembrie 2019. - 15 mii zloți.

Diferența de inventar se va ridica la (-) 17 mii. zloți. Deci, dacă inventarul ar fi inclus în avansul pentru impozitul pe venit, s-ar reduce venitul și s-ar ridica la 48 mii PLN. zloți.

Analizand cele de mai sus, in aceasta situatie este avantajoasa includerea inventarului in avansul impozitului pe venit pe luna decembrie.

Inventarul final în sistemul wfirma.pl - cum să îl introduceți?

În sistemul wfirma.pl, pentru decontarea corectă a anului fiscal, este necesară introducerea valorii inventarelor întocmite. Pentru a rula inventarul final, accesați fila ÎNREGISTRĂRI »REMANENTE» ADĂUGAȚI REMANENT. Ca tip, selectați FINAL REMANENT și introduceți data și valoarea inventarului.

Inventarul adăugat va fi inclus în KPIR în coloana 15, iar valoarea acestuia va fi inclusă în decontarea anuală. În plus, după adăugarea inventarului final, sistemul va genera automat un inventar inițial cu aceeași valoare și dată în ziua următoare (inventarul de închidere al unei perioade date este, în principiu, și un inventar pentru deschiderea perioadei următoare) .