Suma forfetară este adesea confundată cu echivalentul

Taxă De Serviciu

Dacă angajații își folosesc echipamentul sau uneltele private la locul de muncă, aceștia au dreptul la o remunerație suplimentară pentru aceasta. Retragerile de numerar sunt un echivalent sau o sumă forfetară, care sunt adesea confundate între ele și diferă unele de altele în ceea ce privește impozitarea. Retragerile nu vor fi întotdeauna impozabile.

Scutirea menționată acoperă echivalentele de numerar plătite angajaților pentru uneltele, materialele sau echipamentele utilizate la executarea muncii, care constituie proprietatea acestora (articolul 21 alineatul (1) (13) din Legea privind impozitul pe venitul personal). În plus, scutirea se aplică echivalentelor plătite numai în numerar persoanelor angajate în baza unui contract de muncă.

Cu toate acestea, există o problemă cu alocația, deoarece Legea privind impozitul pe venitul personal nu specifică modalitatea de determinare a acesteia. Legiuitorul a lăsat această problemă la latitudinea angajatorului, iar valoarea calculată trebuie să corespundă valorii uneltelor, materialelor sau echipamentelor folosite în scop comercial.

Datorită determinării cuantumului prestației plătite, o sumă forfetară este o formă mai simplă - aceasta, totuși, este supusă impozitării. Sumele forfetare sunt plătite în sume fixe, iar angajatorul trebuie să adauge valoarea acestora la celelalte componente ale remunerației salariatului și să încaseze un avans la impozitul pe venit din suma lor.