Serviciul efectiv în procesul civil

Serviciu

Unul dintre cele mai importante elemente ale bunei desfășurări a procedurilor în fața instanței este comunicarea scrisorilor (de exemplu, copii ale cererilor, răspunsuri la cereri). Acesta urmărește să procedeze eficient și să păstreze drepturile părților. Cum ar trebui să arate serviciul în cadrul procedurilor civile?

În conformitate cu prevederile aplicabile de drept civil, și mai precis Codul de procedură civilă, instanța este entitatea obligată să presteze serviciul.

Instanța este cea care, în îndeplinirea îndatoririi sale, urmează principiul general al formalității notificării. Ministrul justiției, cu consultarea ministrului competent pentru comunicații, precizează prin regulament procedura detaliată și modul de comunicare a actelor judiciare de către anumite entități. Pentru o înțelegere corectă a obligației instanței de a livra corespondență, este important de știut că instanța poate efectua o astfel de notificare prin:

 • oficiu poștal (operator poștal),
 • angajat al tribunalului,
 • executor judecatoresc,
 • serviciu special de livrare

si in completare

 • entitati profesionale,
 • prin sistemul TIC.

Ce este serviciul efectiv în procedurile civile?

Notificarea efectivă a unui act judiciar înseamnă că destinatarul are posibilitatea de a citi conținutul acestuia, de a răspunde la acesta și de a întreprinde orice altă acțiune în justiție. La ridicarea scrisorii, destinatarul semnează el însuși data.

Notificarea scrisorilor poate fi efectuată în:

 • apartament / sediu companie,
 • locul de muncă sau unde poate fi găsit destinatarul,
 • la o căsuță poștală – la cererea părții.

Atenţie!

Comunicarea poate fi efectuată prin predarea unei scrisori la grefa instanței.

În cazul în care locul de ședere al persoanei este necunoscut, pentru aceasta este numit un tutore de serviciu desemnat de instanță.

Servicii pentru persoane juridice, incl. întreprinzătorii înscriși în registru se fac prin trimiterea corespondenței la sediul lor social indicat în Registrul Tribunalului Național. Pledoariile întreprinzătorilor și partenerilor societăților comerciale se predau la adresa din registrul CEIDG, cu excepția cazului în care partea a indicat o altă adresă pentru comunicare. Scrisorile se predau organului abilitat să reprezinte în fața instanței sau unui angajat autorizat. În cazul în care este imposibilă livrarea documentelor la sediu, corespondența se lasă în dosarele cauzei cu mențiunea că au fost livrate cu succes destinatarului.

În cazul livrărilor către persoane fizice, regula este să se facă livrări personal către destinatar sau reprezentantul legal al acestuia (dacă persoana nu are calitate procesuală). În cazul în care destinatarul nu este acasă, scrisorile pot fi livrate și:

 • administrare la domiciliu,
 • îngrijitor de casă,
 • primarul

- dacă nu se opun cauzei și se angajează să transmită adresa destinatarului.

Persoanele situate în afara teritoriului țării ar trebui să aibă un reprezentant desemnat pentru a primi corespondența. Este extrem de important, deoarece in lipsa unui reprezentant, scrisoarea adresata destinatarului este inclusa la dosarul cauzei si se presupune ca a fost livrata cu succes.

Important!

Instanța ar trebui să fie informată cu privire la orice schimbare a locului de reședință/sediu.

Livrare electronică

Scrisorile sunt livrate prin intermediul sistemului TIC atunci când destinatarul a adus scrisoarea prin acesta sau a ales să trimită scrisorile în acest mod. Scrisorile sunt livrate în acest fel cu acordul prealabil. Momentul predării scrisorii este considerat a fi momentul în care destinatarul ia cunoștință cu scrisoarea. În cazul în care scrisoarea nu este citită de către destinatar, aceasta se consideră livrată după 14 zile de la data livrării într-un mod care să permită destinatarului să citească conținutul acesteia (data la care scrisoarea a fost plasată în sistemul TIC). Momentul de livrare este și cel indicat în confirmarea electronică de primire a corespondenței.

Destinatarul scrisorii care a ales să trimită scrisorile prin intermediul sistemului TIC poate demisiona de la această formă de serviciu.

Începeți o perioadă de probă gratuită de 30 de zile, fără obligații!

Service de către operatori profesioniști

În cursul cauzei, entitățile profesionale livrează copii ale scrisorilor cu atașamente una altuia și le aparțin:

 • avocați,
 • consilieri juridici,
 • avocați în brevete,
 • Consilier al Parchetului General al Republicii Polone

Atenţie!

Acest lucru nu se aplică unei cereri reconvenționale, unui recurs, unui recurs în casație, unei plângeri, unei obiecțiuni la o hotărâre în lipsă, unei obiecțiuni la o somație de plată, a unor taxe împotriva unei ordonanțe de plată, unei cereri de garantare a unei acțiuni, unei plângeri către redeschiderea procedurii, o plângere pentru declararea nelegalității unei hotărâri judecătorești definitive și o plângere împotriva ordonanței de plată.hotărâri ale grefierului. Asemenea scrisori trebuie depuse la instanță cu copii pentru partea adversă.

Notă de livrare și consiliere

Avizul (de exemplu, informații despre coletul lăsat la ușa destinatarului) nu este altceva decât o informare pentru destinatar că corespondența adresată acestuia a fost lăsată la oficiul poștal și așteaptă ridicarea acesteia. Destinatarul trebuie să ridice coletul în termen de 14 zile, iar prima notificare rămasă prevede o perioadă de 7 zile pentru ridicarea coletului, iar dacă destinatarul nu face acest lucru, va primi o altă notificare cu încă 7 zile pentru ridicare. După expirarea perioadei de paisprezece zile, se consideră că transportul a fost livrat cu succes.

Livrare și refuz de a accepta expedierea

În cazul în care destinatarul refuză să accepte scrisoarea, partea care transmite scrisoarea returnează instanței de judecată scrisoarea cu o notă privind refuzul de a o accepta, iar notificarea se consideră finalizată.